Обойма

Обозначение / чертеж: ВИЕЮ.711143.001
Примечание: 20/1600, 31,5/все
Цена: Звоните!
Заказать